Pravidlá hry

Pravidlá hry

Priebeh hry

Prvý hráč v poradí si z hracieho vrecúška vytiahne hrací kameň s písmenom a hodí kockou.
Ak na kocke padlo číslo 2, 3, 4 alebo 5 – hráč hrá svoje kolo
Každá karta v sebe ukrýva mnoho slov, ktorými môže byť pomenovaná. Otvára sa tak priestor pre predstavivosť hráčov a každý hráč si môže kartu interpretovať rôzne. Podmienkou na splnenie úlohy je, aby pomenovanie, ktoré hráč zvolí, s ilustráciou na karte logicky súviselo.
Každú pomenovanú kartu si hráč položí pred seba, aby bolo jasné, že karta bola použitá a to aj v prípade, že hráč úlohu nesplní.
Potom, ako aktívny hráč skončí hľadanie slov, môžu sa v tomto ťahu zapojiť do hľadania aj ostatní hráči. V poradí v smere hodinových ručičiek môže každý zo súperov pomenovať jednu z kariet, ktoré ostali vyložené a tak sa posunúť o 1 políčko dopredu.
Ak na kocke padne špeciálny symbol – hrá sa spoločné kolo
V spoločnom kole môžu hľadať slová na kartách všetci hráči naraz. Hráči musia prstom označiť kartu a pomenovať. Ak slovo s kartou súvisí, hráč si položí kartu pred seba. Spoločné kolo končí, ak jeden z hráčov má pred sebou 3 karty, alebo ak hráči nevedia nájsť na kartách viac slov. Na konci kola sa každý hráč posunie dopredu o toľko políčok, koľko kariet získal.

Po ukončení spoločného kola pokračuje v ťahu ten istý hráč, ktorý hádzal kockou až pokiaľ neodohrá svoj vlastný ťah.

Koniec ťahu

Použité karty sa umiestnia naspodok doberacieho balíčka a na hraciu plochu sa doplní chýbajúci počet kariet.

Použité písmeno sa po skončení ťahu odloží do krabice. V prípade, že sa z vrecúška minú všetky písmená, vrecúško sa znova naplní už použitými písmenami.

Potom ako hráč odohral svoje kolo, pokračuje v hre ďalší hráč v smere hodinových ručičiek.

Koniec hry

Vyhráva hráč, ktorý sa prvý dostane do cieľa. Ak sa do cieľa v jednom kole dostanú viacerí hráči naraz, tak sa o víťazstvo delia.

Variácie hry

Hru je možné ozvláštniť dodatočnými pravidlami v závislosti od vyspelosti hráčov.

Príklad možností slov spojených s hracou kartou

Stiahnite si pravidlá v .pdf

slovenčina

Stiahnúť .pdf

čeština

Stiahnúť .pdf

angličtina

Stiahnúť .pdf

nemčina

Stiahnúť .pdf

Ste pripravení na jazykové dobrodružstvo?