Lingolandia v prstovej abecede

Prstová abeceda je jedným z druhov posunkového jazyka. Pre každé písmenko v abecede existuje prstový znak a tak ľudia s poruchou sluchu dokážu vyposunkovať každé slovo, na ktoré neovládajú posunok.