Vychutnajte si šálku dobrej kávy a zažite jazykové dobrodružstvo. Počas novembra v Montmartre Café Gallery v Bratislave.

Prihláška do experimentu

Three-Frame-Tea-Set-Photo-Facebook-Cover-25

Ako uvádzané dotknuté osoby podľa § 7 zák.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím s možnosťou spracovania uvádzaných osobných údajov na účely experimentu. Osobné údaje budú po spracovaní archivované po dobu zákonom stanovených lehôt a následne dané na likvidáciu.

Ostaňte v kontakte s výhodami

Prihláste sa na odber nášho inšpiratívneho newslettera a získajte 5 % zľavu a digitálnu verziu 2 aktivít pre Vaše deti. Spestria ich voľný čas a hravou formou rozvíjajú  pamäť, slovnú zásobu i fantáziu!