Reviews

They tried and wrote about the board game Lingolandia.

Lingolandia je naozaj zábavným počinom, pri ktorom si precvičia mozgové závity malí aj veľkí. Množstvo hracích kartičiek s krásnymi ilustráciami podnecuje fantáziu. Hľadanie slov so začiatočným písmenom tak nebolo veľkým problémom.

Páči sa nám najmä hlavná idea podporiť slovnú zásobu u detí. Je bežné, že každá rodina má zaužívanú škálu slovných výrazov, ktoré používa vo svojich zabehnutých koľajách. Takýmto spôsobom si môžu deti ozvláštniť slovník o slová, ktoré by inak možno od rodičov bežne nepočuli.

My sa už tešíme na dlhé zimné večery, kedy si potrénujeme fantáziu aj mozgové závity pri hraní.

Dostala sa ku mne novovznikajúca hra Lingolandia, z ktorej som ako jazykárka strašne nadšená.

Hra je postavená na úplne jednoduchom a pritom geniálnom nápade, pri ktorom na farebných obrázkoch hľadáte čo najviac súvisiacich slovíčok. Malé deti sa pri nej naučia písmenká a rozšíria si slovnú zásobu v slovenčine, väčšie napr. v angličtine; dospelí si môžu vymýšľať celé príbehy, v tímoch hľadať čo najviac slov za čas alebo sa potrénovať v argumentácii, prečo podľa nich niektoré konotácie majú alebo nemajú byť uznané ako logické.

Zatiaľ sme to na skúšku hrali v našom VIP babskom čete z gympľa a mňa to teda dosť bavilo. Ak máte radi hru Dixit, určite dávam do pozornosti.

Julka, 32 rokov
prekladateľka, tlmočníčka a lektorka v jazykovej škole

Ako učiteľka v materskej škole mám rada hry, ktoré podporujú rozvoj slovnej zásoby. Originalita hry spočíva v jej jednoduchom princípe a minimálnom vekovom obmedzení. Hra je vhodná ako pre deti predškolského veku, tak aj pre nás dospelých ako výborný prostriedok na udržiavanie mozgu v dobrej kondícii.

Z pedagogického hľadiska hru odporúčam už predškolákom na rozlišovanie začiatočného písmenka.

Dana, 55 rokov
Učiteľka v Materskej škole

Hru som si zakúpila zo zvedavosti a vyskúšala na chate s mojimi kolegami. Všetci sme boli milo prekvapení, ako sme sa dobre zabavili na Lingolandii. Dokonca musím uznať, že hra sa nám neohrala ani po opakovanom hraní a v kartičkách sme stále našli nejaké nové slovo. Kombinácia kariet a písmen nám dávala nekonečné množstvo slov, ktoré sme tam mohli nájsť. Hru sme si ozvláštnili aj časovým limitom, čo prispelo k dynamike a väčšiemu adrenalínu.

Osobitne chcem oceniť celkové grafické spracovanie, ktoré je originálne a celá hra je po vizuálnej strane spracovaná s veľkým citom. Prajem veľa šťastia v predaji

Lívia, 35 rokov
hand-made tvorca

Som učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Po hre Lingolandia som siahla, pretože má obrovský potenciál svojou vizuálnou stránkou a princípom hry motivovať žiakov k nadobúdaniu vedomostí hravou formou, zároveň jej princíp núti deti zapájať asociácie a premýšľať nad slovami nielen prvoplánovo, ale využívať svoje vedomosti z rôznych oblastí (geografia, biológia, cudzie jazyky, matematika...). Vedie ich ku kritickému mysleniu, súťaženiu a taktickosti.

Slovenčina je veľmi náročný jazyk. Vďaka takejto hre môže byť učenie abstraktných pojmov oveľa zábavnejšie. Využitie tejto hry dokážeme aplikovať na rôzne tematické okruhy vo vyučovaní už od prvého ročníka, no zároveň ju vieme využiť až po 9.ročník: fonematické uvedomovanie si hlások, slovotvorba, cudzie slová, slovné druhy...

Je to hra, ktorú neodložíte do poličky. Pretože čím viac sa hrá, tým viac dokážeme byť úspešní, zdatnejší v slovotvorbe, načúvaním svojim spoluhráčom sa učíme vzájomne nové slová a obohacujeme si tak svoju slovnú zásobu. To, že hra nemá striktne obmedzenú databázu slov, dáva priestor fantázii a vynaliezavosti, asociáciám.

Hru sme využili aj v jazykovom tábore. Možnosť hrať hru v rôznych jazykoch jej dáva obrovský priestor na opakované hranie, objavovanie svojich limitov, hľadanie nových slov, preverovanie svojej jazykovej zdatnosti aj v iných jazykoch.

Hra je využiteľná aj ako učebná pomôcka ale i výborný pomocník na spríjemnenie voľných chvíľ či v škole či v domácom prostredí.

Mgr. Jana Helíková
učiteľka SJL

Som matka trojročného chlapca s ťažkou stratou sluchu, zakladateľka Občianskeho združenia Umenie počuť, ktoré sa snaží svojou činnosťou napomáhať rodinám s deťmi s poruchou sluchu v oblasti vzdelávania, výchovy na základe osobných skúseností.

Hra Lingolandia ma zaujala, rozširovanie slovnej zásoby u SP detí je veľmi dôležité, využívame na to veľa vizuálnych materiálov, kartičiek a hier. Takže sme skúsili i hru Lingolandia, ktorá zaujala už svojou originálnou grafikou, ilustrácie sú veľmi kreatívne a farebne hravé.

Hra podporuje rozvoj reči na základe práce s kartičkami už u dieťaťa v takomto nízkom veku. Dieťa si ich môže najprv len zoraďovať do nejakých kategórií (zvieratá, dopravné prostriedky, ovocie...), pomenúvať tak viditeľné pojmy na kartičkách. Neskôr hra s hracou plochou, s figúrkou a kockou, učí deti trpezlivosti – raz ja/ raz ty, rozvíja i jemnú motoriku – úchop figúrky a hod kockou, presúvanie figúrky po hracej ploche, dokonca i matematickým zručnostiam – počítanie do 6, to už zvláda i 3-ročné dieťa. Motivujeme sa tak k používaniu nových slov, správnej výslovnosti. Uvedomovaniu si písmen daného slova, zatiaľ na základe počúvania, zoznamovania s písanou podobou hlások. Dokážeme si hru prispôsobiť jeho momentálnym schopnostiam a neskôr ju budeme určite hrať aj podľa napísaných pravidiel.

Princíp hry je veľmi jednoduchý, tak ho dokážu pochopiť i deti nižšieho veku ako je odporúčané. Hranie hry sa môže stať súčasťou spoločných rodinných chvíľ a rodičia tak hravým spôsobom deti naučia nielen množstvo slov, ale i zdravej súťaživosti, pravidlám, trpezlivosti a kritickému mysleniu.

OZ Umenie počuť

Are you ready for a language adventure?